لیست قیمت های اجاره و فروش محصولات ال ای دی به شرح زیر می باشد:

لیست قیمت محصولات ال ای دی - اعتبار قیمت ها تا 31 خرداد 98
ردیف شرح کالا قیمت اجاره روزانه قیمت فروش
1 میز ال ای دی کمرباریک  45 هزار تومان یک میلیون و صد هزار تومان
2 میز ال ای دی پایه استیل 45 هزار تومان یک میلیون و چهارصد هزار تومان
3 مکعب ال ای دی 30 هزار تومان هفتصد و پنجاه هزار تومان
4 میز بار ال ای دی 120 هزار تومان نا موجود