لیست قیمت های اجاره و فروش محصولات ال ای دی به شرح زیر می باشد:

لیست قیمت محصولات ال ای دی - اعتبار قیمت ها تا پایان تیر ماه سال 99
ردیف شرح کالا قیمت اجاره روزانه قیمت فروش
1 میز ال ای دی کمرباریک  40 هزار تومان یک میلیون و صد هزار تومان
2 میز ال ای دی پایه استیل 45 هزار تومان یک میلیون و دویست هزار تومان
3 مکعب ال ای دی 30 هزار تومان هفتصد و پنجاه هزار تومان
4 نشیمن هلالی 35 هزار تومان -
5 صندلی کانتر ال ای دی 55 هزار تومان -
6 میز بار ال ای دی 120 هزار تومان -
7 میز استوانه ای هر عدد 40 هزار تومان تماس بگیرید
8 ست 3 تایی میز استوانه ای 120هزار تومان تماس بگیرید
9 ست 5 تایی میز استوانه ای 150هزار تومان تماس بگیرید
10 صندلی شیواری 6 هزار تومان -
11 میز پذیرایی 90 در 120 35 هزار تومان -